Γ1


window.addEventListener('load', function () { console.log('This function is executed once the page is fully loaded'); }); Εργασία: Ιστορία Δ Δημοτικού   (γραμμή χρόνου)index.html  suc.jar

Ομάδα 1 

Μελίνα Κ.

Διονύσια Κ.

1-Οι άθλοι του Ηρακλή.pptx   

Ομάδα 

βασι

 2-Οι άθλοι του Ηρακλή.pptx

Ομάδα 3

Μάριος Τ.

Κυριάκος Κ.

 3-Οι άθλοι του Ηρακλή.ppt

Ομάδα 4

 

 

Ομάδα 5

Όλγα Μ.   

Μαριλού Στ.

 5-Οι άθλοι του Ηρακλή.pptx
Ομάδα 6  

Ομάδα 7

Αντωνια Τ.

Γιαννης Π.

 7- Oι άθλοι του Ηρακλή.pptx

Ομάδα 8

Μαρία  Μπ.

8-Oι άθλοι του Ηρακλή.ppt  

Ομάδα 9

Γιαννης  Π.

Παυλος Κ.

9-Ιστορία.pptx  

Ομάδα 10

Κάρολος Λ.

Ελισαμπέλα Κ.

10-Oι άθλοι του Ηρακλή.pptx  

Ομάδα 11

Νικολέττα   Π.

Ακριβή Φ.

11-Οι άθλοι του Ηρακλή.ppt  

Ομάδα 12

Μιχαήλ Μπ,

Αλεξάνδρα Ν.

12-Οι άθλοι του Ηρακλή.pptx