Τα μαθήματά μας ΣΤ1


 

Άξονες μαθησιακών στόχων Ώρες Πρόγραμμα

Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με ΤΠΕ

6

 

  •  Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

 

 

  •  Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

3

Ασφάλεια στο διαδίκτυοΑποτέλεσμα εικόνας για cyberbullying

Δημιουργία φυλλαδίου στον επεξεργαστή κειμένου

   
  • Δημιουργώ και εκφράζομαι με τη ζωγραφική, τα πολυμέσα και τις παρουσιάσεις 

 

 

3

Δημιουργία animation

Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση

 

 

 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ

6

 

  • Γνωρίζω το Διαδίκτυο

3

"Στο δρόμο με προσοχή" ως πεζοί 

 

 

  • Επικοινωνώ και συνεργάζομαι

3

 

 

 

Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ

16

 

  • Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

 

 

  • Λύνω προβλήματα με υπολογιστικά φύλλα

4

 

 

 

 

  • Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

4

 

 

 

 

  • Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project)

8

 

 

 

 

Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο

2

 

  • Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό

2