Ενεργεια


 

 

Άσκηση:  «Ενέργεια»

«Φυσικά ΣΤ Δημοτικού». ,ενότητα 1 "Ενέργεια",

 

1.Αναζητήστε στο ψηφιακό σχολείο το βιβλίο «Φυσικά ΣΤ Δημοτικού». ,ενότητα 1 "Ενέργεια",

2.Εντοπίστε στο κείμενο  την αρχή διατήρησης της ενέργειας: "Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή αλλά συνολικά διατηρείται σταθερή, δηλ. ούτε εξαφανίζεται ούτε δημιουργείται από το μηδέν".

3.Μελετήστε  την προσομοίωση της διατήρησης της ενέργειας στην περίπτωση της κατακόρυφης βολής (http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1564) και με τη βοήθεια του λογισμικού excel προσπαθήστε να επαληθεύσετε την παραπάνω αρχή

 

Κατεβάστε την εκφώνηση της άσκησης σε μορφή pdf από εδώ

 

Κατεβάστε τη λύση της άσκησης σε μορφή excel 97-2003 από εδώ