Επεξεργασία εικόνας - Διαχείριση στρωμάτων με Gimp


'Ασκηση

Να δημιουργήσετε στο ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Gimp, μια εικόνα (σύνθεση) κάνοντας χρήση της διαχείρισης στρωμάτων  

Δείτε την άσκηση εδώ